Friday 30 September 2011

Eugene de Blaas (1843-1932) - Le flirt (The Flirtation)

Eugen de Blaas The Flirtation
Eugen von Blaas (1843-1932), Le flirt (The Flirtation)
[Public domain], via Wikimedia Commons


Pinterest